Hei­ton seu­ran­mes­ta­ruu­det ratkottu

Eemeli Tammela saapuu maaliin. Kuvat: Tauno UkkolaEemeli Tammela saapuu maaliin. Kuvat: Tauno Ukkola

Hau­ki­pu­taan Hei­ton seu­ran­mes­ta­ruus­hiih­dot pidet­tiin kes­ki­viik­ko­na 22.3. Vir­pi­nie­mes­sä. Ladut oli­vat erio­mai­ses­sa kun­nos­sa ja hiih­tä­jien mukaan luis­to erin­omai­nen, eikä mai­se­maa pyyh­ki­nyt lumi­tuis­ku näyt­tä­nyt hait­taa­van osallistujia.

Kisan nuo­rin osal­lis­tu­ja Oli­via (2,5v) oli­si halun­nut jat­kaa kisaa­mis­ta oman osuu­ten­sa jäl­keen ja meni mukaan läh­tö­vii­val­le kak­ko­sen yhteis­läh­ti­jöi­den kanssa.

Vaik­ka tun­nel­ma oli ren­to ja hiih­to­tyy­li vapaa, kisas­sa näh­tiin myös tiuk­kaa lop­pu­ki­riä ja kak­sin­tais­te­lua maa­li­suo­ral­la. Ajan hen­gen mukai­ses­ti osa hiih­tä­jis­tä heit­täy­tyi han­gel­le maa­liin tulon jäl­keen kaik­ken­sa antaneena.

Savi­laak­son Jar­mo hoi­ti läh­dön ja ajan­o­ton suve­ree­nis­ti, kuten aina. Kur­tin vel­jek­set Tase ja Esko hoi­ti­vat maa­li­vas­taa­van hom­mat kiitettävästi.

Tulok­sia:

T4v. 100m. 1) Oli­via Luk­ka­ri­la 3.57

T8v 0,5 km: 1) Anna Vää­nä­nen 2.50 2) Lovii­sa Huru 3.52

P10v. 1km: 1) Samuel Vää­nä­nen 7.43

T12v. 2 km. 1) Iina Saa­ri 14.41

P12v. 2 km. 1) Leo Lukkarila14.42

N55v. 2 km: 1) Tar­ja Huru 7.59

N65v. 2 km: 1) Tert­tu Pel­to­nie­mi 12.00

T14v. 3 km: 1) Aman­da Saa­ri 10.39

P14v: 3 km: 1) Vee­ti Tam­me­la 10.28

P16v. 3 km: 1) Eeme­li Tam­me­la 10.09

M55 3 km: 1) Jor­ma Tai­va­lo­ja 11.25

M70 3 km: 1) Mau­no Han­he­la 9.43

M yl. 1) Simo Tam­me­la 17.08 2) Kari Myl­ly­mä­ki 17.43

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.