Rek­ko­jen tör­mäys pysäyt­ti liikenteen

Olhavan suunnalta tulleen kuorma-auton kyydissä lavetin päällä ollut pyöräkuormaaja pysyi törmäyksestä huolimatta paikallaan. Kolarin toisena osapuolena ollut puutavararekka näkyy takana, ja sen perävaunusta purkautunut lasti tukki tien useiden kymmenien metrien matkalta.Olhavan suunnalta tulleen kuorma-auton kyydissä lavetin päällä ollut pyöräkuormaaja pysyi törmäyksestä huolimatta paikallaan. Kolarin toisena osapuolena ollut puutavararekka näkyy takana, ja sen perävaunusta purkautunut lasti tukki tien useiden kymmenien metrien matkalta.

Oijär­ven­tiel­lä kol­me kilo­met­riä Olha­vas­ta Oijär­ven suun­taan tapah­tui maa­nan­tai-ilta­na onnet­to­muus, jos­sa osal­li­si­na oli kak­si ras­kas­ta ajo­neu­voa. Pih­la­jao­jan sil­lan koh­dal­la Oijär­ven suun­nal­ta tulos­sa olleen puu­ta­va­ra­re­kan perä­vau­nu osui vas­taan tul­leen lavet­tia vetä­neen kuor­ma-auton keulaan.

Tör­mäyk­sen voi­mas­ta Olha­van suun­nal­ta tul­lut kuor­ma-auto suis­tui meno­suun­nas­saan tien oikeal­le puo­lel­le ojaan, ja puu­ta­va­ra­re­kan perä­vau­nu rik­kou­tui sil­lä seu­rauk­sel­la, että perä­vau­nun las­ti levi­si tielle.

Häly­tys­kes­kus sai ilmoi­tuk­sen onnet­to­muu­des­ta vähän ennen puol­ta kah­dek­saa. Pai­kal­le saa­pui kol­me pelas­tus­lai­tok­sen yksik­köä sekä polii­sin par­tio, ja lavet­tia vetä­neen kuor­ma-auton kul­jet­ta­ja vie­tiin sai­raa­laan tar­kas­tet­ta­vak­si. Oijär­ven­tie oli koko­naan poik­ki noin kak­si tun­tia, ja kaik­ki­aan onnet­to­muus­pai­kan rai­vaus kes­ti usei­ta tun­te­ja. Nor­maa­lik­si lii­ken­ne pala­si vas­ta vähän ennen puol­tayö­tä. Onnet­to­muus­pai­kal­la tie oli jäi­nen ja erit­täin liukas.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.