Hau­Pan nai­set kau­den avaus­voit­toon­sa

Hau­Pan nai­set koh­ta­si­vat lau­an­tai­na Län­si­tuu­les­sa rova­nie­me­läi­sen RoPS:n. Hau­Pa onnis­tui otta­maan kau­den avaus­voit­ton­sa 2–0 luke­min.

Hau­Pa sai otte­luun lois­ta­van alun, kun Johan­na Raap­pa­nan nel­jän­nel­lä peli­mi­nuu­til­la anta­ma kul­ma­pot­ku suun­tau­tui taka­tol­pal­le, jos­ta Lot­ta Poro­la sai pus­kea peli­vä­li­neen mel­ko rau­has­sa ohi RoPS-maa­li­vah­din. Hau­Pa pää­si yrit­tä­mään maa­lin­te­koa kul­ma­pot­kuis­ta otte­lun alus­sa muu­ta­maan ker­taan, mut­ta niis­tä ei lisä­maa­le­ja syn­ty­nyt. Ensim­mäi­nen puo­liai­ka oli kai­ken kaik­ki­aan tasais­ta vään­töä, eikä kum­mal­la­kaan jouk­ku­eel­la ollut huip­pu­paik­ko­ja maa­lin­te­koon, joten tauol­le läh­det­tiin Hau­Pan 1–0 joh­toa­se­mas­sa.

Toi­nen puo­liai­ka alkoi ensim­mäi­sen tavoin Hau­Pan osal­ta mai­nios­ti. Täl­lä ker­taa Cari­ta Kos­ken­sa­lo antoi kul­ma­pot­kun ja Mar­ge Olli­la pus­ki sen var­mas­ti RoPS:n maa­lin ala­kul­maan. Tilan­ne oli siis 51. minuu­til­la jo 2–0 Hau­Pan hyväk­si. Tämän jäl­keen RoPS alkoi ottaa peliä enem­män hal­lin­taan­sa ja sai­kin yrit­tää kaven­nus­ta ran­gais­tus­pot­kus­ta, joka kui­ten­kin meni ohi maa­lin. Pai­nos­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta RoPS ei pääs­syt maa­li­pui­ta lähem­mäk­si Hau­Pan maa­lia. Myös Hau­Pal­la oli pari hyvää paik­kaa lisä­tä joh­to­aan puo­lit­tai­sis­ta läpia­jois­ta, mut­ta täl­lä ker­taa vii­meis­te­ly-yri­tyk­set meni­vät hie­man ohi maa­lis­ta. Otte­lu päät­tyi näin ollen 2–0 tilan­tee­seen.

RoPS pela­si otte­lus­sa mel­ko odo­te­tul­la taval­la, johon Hau­Pa oli val­mis­tau­tu­nut muun muas­sa muut­ta­mal­la ryh­mi­tys­tään hie­man. Hau­Pan hyök­kää­jä Anni Kai­ra­mo kom­men­toi otte­lua: – RoPS antoi eten­kin pelin lopus­sa kovaa pai­net­ta meil­le, mut­ta puo­lus­tus kes­ti ja lau­kauk­sia blo­kat­tiin hyvin. Oma pal­lol­li­nen pelim­me oli ajoit­tain hätäis­tä, mut­ta muu­ta­mia hyviä paik­ko­ja saa­tiin sil­ti luo­tua.

Otte­lun par­hai­na pelaa­ji­na pal­kit­tiin Hau­Pal­ta kes­ki­ken­tän poh­jal­la uuras­ta­nut Poro­la ja RoPS:lta hyök­kää­jä Pin­ja Spets. Otte­lu kerä­si Län­si­tuu­lel­le hie­non 200 hen­ki­sen ylei­sön.

Hau­Pan seu­raa­va kotiot­te­lu pela­taan jo tors­tai­na 2.7. kun Län­si­tuu­lel­le saa­puu pai­kal­lis­vas­tus­ta­ja ONS. Otte­lu alkaa kel­lo 18.30.

Ron­ja Ohto­nen