Hau­ki­pu­taal­la ja Iis­sä tuli­pa­lo­ja vii­kon­lop­pu­na

Pelas­tus­lai­tos sam­mut­ti tuli­pa­lo­ja sekä Hau­ki­pu­taal­la että Iis­sä vii­kon­lo­pun aika­na. Myö­hään per­jan­tai-ilta­na Iin Kirk­ko­saa­res­sa syt­tyi pala­maan kesä­mö­kin piha­sau­na. Palon havait­si saa­ren lähet­ty­vil­lä ollut kalas­ta­ja, joka ilmoit­ti asias­ta hätä­kes­kuk­seen. Sam­mu­tus­ka­lus­to ja -hen­ki­lös­tö kul­je­tet­tiin palo­pai­kal­le pelas­tus­lai­tok­sen veneel­lä, mut­ta palo­kun­nan pääs­tyä pai­kal­le oli sau­na jo lähes tuhou­tu­nut. Palon syt­ty­mis­syys­tä ei ole täs­sä vai­hees­sa tie­toa.

Sun­nun­tai-ilta­päi­vä­nä Hau­ki­pu­taan Hols­tin­mut­kas­sa sijait­se­van oma­ko­ti­ta­lon piha-alu­eel­la paloi maas­toa, puu­ta­va­raa sekä hen­ki­lö­au­to. Palo uhka­si levi­tä lähel­lä ole­vaan piha­ra­ken­nuk­seen, mut­ta palo­kun­ta sai palon hal­lin­taan nopeas­ti. Palo­pai­kal­la oli palon alku­vai­heis­sa ihmi­siä, joi­den teke­mät alkusam­mu­tus­toi­met rajoit­ti­vat paloa ennen pelas­tus­lai­tok­sen saa­pu­mis­ta pai­kal­le.

Tuli vau­rioit­ti yhden varas­to­ra­ken­nuk­sen sei­nää sekä tur­me­li hen­ki­lö­au­ton ajo­kel­vot­to­mak­si. Palon syt­ty­mis­syy on vie­lä epä­sel­vä.