Hau­ki­pu­taan Pal­lon edus­tuk­sen päi­vi­tys 2.0

Harri Karvonen viimeisteli avausmaalin TP-47-ottelussa. (Kuva: Taneli KOhonen)

Juhan­nuk­sen alla koh­ta­si Hau­Pa TP-47 Tor­nios­ta. Tor­nio lukeu­tuu sar­jan nousi­ja ehdok­kaak­si, sil­lä hei­dän sat­sauk­sen­sa ole­vat OTP Oulus­ta sar­jan kovim­pia niin nimi­lis­tan kuin talou­den puo­les­ta. Otte­lu alkoi Tor­nion hal­li­tes­sa ja pelin ede­tes­sä Hau­Pa alkoi saa­da otet­ta pelis­tä. Hau­Pa onnis­tui­kin ensin maa­lin­teos­sa. Maa­lin vii­meis­te­li kul­ma­pot­kus­ta Har­ri Kar­vo­nen, joka lei­jai­li omis­sa kor­keuk­sis­sa pus­kien pal­lon voi­mal­la sisään. TP-47 pää­si tuik­kaa­maan tasoi­tuk­sen juu­ri ennen puo­liai­kaa, joten Hau­pa sai mais­taa kuu­lui­saa puku­kop­pi­maa­lia kar­vaas­ti.

Toi­nen puo­liai­ka tar­jo­si draa­man kaar­ta koko ylei­söl­le. Vas­tus­ta­jan hiil­tyes­sä mis­tä mil­loin­kin pää­si Hau­Pa vyö­ryt­tä­mään muu­ta­man mauk­kaan tun­tui­sen maa­li­pai­kan. Ker­ran jopa met­ris­tä saa­tiin vie­lä mis­sat­tua tyh­jä maa­li. Kuin­ka se sit­ten koli­si­kaan omis­sa tämän jäl­keen? 1–2 TP-47 voit­to­maa­lik­si jää­neen maa­lin vii­meis­te­li Hau­pan oma pelaa­ja, kun koko jouk­ku­een puo­lus­tus repe­si auki oikeal­ta lai­dal­ta ja kes­ki­tyk­sen kat­kai­su pää­tyi omaan verk­koon.

Hau­Pa tuli rymi­näl­lä takai­sin peliin ja sai ran­gais­tus­pot­kun, joka tois­ta­mi­seen ammut­tiin tai­vaan tuu­liin kuten edel­li­ses­sä pelis­sä­kin näin pää­si käy­mään niin monet päät porau­tui­vat syväl­le pelaa­jien har­tioi­den väliin. Mut­ta toi­von­ki­pi­nä löy­tyi vie­lä vii­mei­sil­lä sekun­neil­la kun kap­tee­ni Ila­ri Niku­la pom­mit­ti vol­ley pys­ty­tolp­paan mut­ta tämän jäl­keen TP-47 pää­si rie­muit­se­maan voit­toa.

Juhan­nuk­sen jäl­keen pelat­tiin HauPa–Ajax otte­lu, jon­ka tiu­kan vään­nön jäl­keen Hau­Pa kuit­ta­si 1–0 voi­ton ja kuin­kas muu­ten kuin upot­ta­mal­la rank­ka­rin maa­lin peru­koil­le. Maa­lin vii­meis­te­li iki­nuo­ri Heik­ki Hal­met. Näin saa­tiin 2. jouk­ku­eel­le kau­den avaus­voit­to.

Sun­nun­tai­na 26.8. käy­tiin vie­ra­sot­te­lus­sa Rova­nie­mi Uni­te­din isän­nöi­mäs­sä otte­lus­sa ja vih­doin maa­lin teon padot auke­si­vat. Hau­Pa sai sala­ma alun otte­luun men­nen heti alus­sa 0–1 joh­toon. Otte­lun puo­lia­jal­la men­tiin 0–2 tilan­tees­sa Hau­Pan domi­noi­des­sa otte­lu tapah­tu­mia. Toi­sel­la jak­sol­la Hau­pa meni sit­ten meno­jaan voit­taen lopul­ta 1–6 ja mis­sa­ten toi­sen moko­man var­mo­ja maa­li­paik­ko­ja. Hau­Pan maa­la­rei­na toi­mi Joo­na Körk­kö 2, Joo­nas Kur­vi­nen, Heik­ki Hal­met rp., Tane­li Koho­nen ja Mik­ko Suo­me­la.

Seu­raa­va Hau­Pan mies­ten otte­lu pela­taan tiis­tai­na 30.6 kel­lo 19.45 vas­tas­sa sil­loin on JuPa Ter­va­rit- junio­rit. Otte­lu pela­taan Pate­nie­mes­sä.

Jani Paa­na­nen