Perään­ajos­ta sel­vit­tiin pel­ti­vau­rioin

Ouluntien ja Leipojantien risteyksessä Iissä tapahtui peräänajo maanantaina aamupäivällä. (Kuva: Ismo Piri)

Oulun­tien ja Lei­po­jan­tien ris­teyk­ses­sä Iis­sä tapah­tui perään­ajo maa­nan­tai­na aamu­päi­väl­lä. Hätä­kes­kus sai ilmoi­tuk­sen onnet­to­muu­des­ta heti kym­me­nen jäl­keen.
Poh­joi­sen suun­nal­ta tul­lut hen­ki­lö­au­to tör­mä­si lii­ken­ne­va­loin ohja­tus­sa ris­teyk­ses­sä edel­lään kul­ke­neen hen­ki­lö­au­ton perään.

Ase­ma­mes­ta­ri Jus­si Ala­raa­sak­ka Iin paloa­se­mal­ta ker­too, että osal­li­si­na olleis­sa ajo­neu­vois­sa oli kaik­ki­aan nel­jä hen­ki­löä, jot­ka sel­vi­si­vät perään­ajos­ta vam­moit­ta. Lii­ken­teel­le kola­ris­ta ei koi­tu­nut juu­ri­kaan hait­taa, sil­lä onnet­to­muu­teen jou­tu­neet ajo­neu­vot saa­tiin siir­ret­tyä lähei­sel­le lin­ja-auto­py­sä­kil­le sivuun ajo­väy­läl­tä. Pelas­tus­lai­tok­sen yksi­kön lisäk­si pai­kal­la kävi ambu­lans­si, jon­ka hen­ki­lö­kun­ta tar­kis­ti perään­ajos­sa osal­li­si­na ollei­den hen­ki­löi­den voin­nin.

Polii­si sel­vit­tää onnet­to­muu­den syy­tä.