Hau­ki­pu­taan lii­kun­ta­pai­kat raken­ne­taan hajau­te­tul­la mallilla

Haukiputaan keskusurheilukenttää ei kunnosteta, vaan urheilu- ja liikuntatoiminnoille rakennetaan ja kunnostetaan paikat hajautetusti kirkonkylän alueella.

Haukiputaan keskusurheilukenttää ei kunnosteta, vaan urheilu- ja liikuntatoiminnoille rakennetaan ja kunnostetaan paikat hajautetusti kirkonkylän alueella.

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus sai val­miik­si tiis­tai­na vuo­den 2024 talous­ar­vio­esi­tyk­sen­sä val­tuus­tol­le, joka käsit­te­lee talous­ar­vio­ta kokouk­ses­saan 27.11. Lop­pu­kä­sit­te­ly val­tuus­tos­sa on 11.12. Esi­tys sisäl­tää myös talous­suun­ni­tel­mat vuo­sil­le 2025–2026.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus