Val­tuus­to hyväk­syi Vir­pi­nie­men loma-asun­to­kaa­van muutoksen

Meriniemen ja Kellonlahden alueen kortteleita koskeva asemakaavamutos hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa maanantaina. Kuva: AuliMeriniemen ja Kellonlahden alueen kortteleita koskeva asemakaavamutos hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa maanantaina. Kuva: Auli

Pit­kään pui­ta­va­na ollut ase­ma­kaa­van muu­tos ja tont­ti­ja­ko Vir­pi­nie­men Meri­nie­men ja Kel­lon­lah­den kort­te­leis­sa Kel­lon kau­pun­gin­osas­sa hyväk­syt­tiin Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa äänin 55–10, kak­si tyh­jää. Ase­ma­kaa­van muu­tos ja tont­ti­ja­ko mah­dol­lis­taa loma-asun­non käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tok­sen pysy­väk­si asun­nok­si maa­no­mis­ta­jan tai maan­vuo­kraa­jan oman tar­peen mukaan 167 ton­til­la. Kysei­sis­sä kort­te­leis­sa on kaik­ki­aan 207 tont­tia. Tavoi­te kos­kee nii­tä tont­te­ja, joi­den maa­no­mis­ta­jat tai ‑hal­ti­jat ovat hakeneet… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus