Eri­lai­set näke­myk­set jäte­uu­dis­tuk­sen onnistumisesta

Isännöitsijä Vesa Ojala näkee uudistuksessa monenlaisia ongelmia. (Kuva: Teea Tunturi)Isännöitsijä Vesa Ojala näkee uudistuksessa monenlaisia ongelmia. (Kuva: Teea Tunturi)

Bio- ja pak­kaus­jät­teen keräyk­sen siir­ty­mi­nen Kier­to­kaa­rel­le on aiheut­ta­nut ongel­mia talo­yh­tiöil­le. Jää­li­läi­nen isän­nöit­si­jä Vesa Oja­la ker­too, että uudis­tus näkyy talo­yh­tiöis­sä ja nii­den jäte­ka­tok­sis­sa muun muas­sa pur­sui­le­vi­na jäteas­tioi­na tai lisään­ty­vi­nä kustannuksina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus