Uudis­tus hei­ken­tää pai­kal­li­sia jäte­huol­toa­lan toimijoita

Jäte­uu­dis­tuk­sen mer­ki­tys jäte­huol­toa­lan toi­mi­joil­le on ollut mer­kit­tä­vä ja talou­del­li­ses­ti toi­min­taa hei­ken­tä­vä muun muas­sa asiak­kuuk­sien mene­tys­ten myö­tä. Toi­mi­joi­den mukaan karuim­mil­laan luvas­sa on jopa konkursseja. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus