Akuut­ti­vas­taa­no­toil­la hoi­de­taan kesän ajan vain kii­reel­li­set asiat

Hyvin­voin­ti­kes­kus­ten akuut­ti­vas­taa­no­toil­la hoi­de­taan kesän ajan 2.8. saak­ka vain kii­reel­li­set asiat. Akuut­ti­vas­taa­no­tol­le voi tul­la ilman ajan­va­raus­ta. Suo­sit­te­lem­me tule­maan akuut­ti­vas­taa­no­tol­le aamu­päi­vän aikana.

Kaik­kien hen­gi­tys­tiein­fek­tio­po­ti­lai­den tulee asioi­da Kon­tin­kan­kaan ja Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kus­ten koro­na­vas­taa­no­toil­la. Ne poti­laat, joil­la ei ole hen­gi­tys­tiein­fek­tio­ta, voi­vat asioi­da Tui­ran, Kaak­ku­rin ja Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa. Hyvin­voin­ti­kes­kuk­set avoin­na maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 8–16 ja per­jan­tai­sin klo 8–15.

Kii­reet­tö­mis­sä asiois­sa tulee olla yhtey­des­sä puhe­li­mit­se tai Oulun Oma­hoi­don kaut­ta omaan hyvin­voin­ti­kes­kuk­seen. Yhtey­den­ot­to teh­dään omaan hyvin­voin­ti­kes­kuk­seen, vaik­ka se osin toi­mi­si­kin koro­na­vas­taan­ot­to­na. Hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa arvioi­daan hoi­don kii­reel­li­syy­den sekä vara­taan tar­vit­taes­sa vastaanottoaika.

Vas­taa­no­tol­le on tur­val­lis­ta saa­pua. Mah­dol­li­ses­ta ajan peru­mi­ses­ta ilmoi­te­taan aina joko puhe­li­mit­se tai teks­ti­vies­til­lä. Fluns­sai­se­na vas­taa­no­tol­le ei saa tul­la. Vas­taa­no­tol­le on hyvä tul­la yksin, jos saat­ta­ja ei ole välttämätön.