Kie­rik­ki­kes­kus avaa oven­sa

Miekkailunäytös muinaismarkkinoilla 2018. (Arkisto: Inkeri Harju)

Yli-Iin Kie­rik­ki­kes­kus aloit­taa kesä­kau­ten­sa ja avau­tuu ylei­söl­le tämän vii­kon tors­tai­na 2. hei­nä­kuu­ta. Kesä­kausi ava­taan kui­ten­kin supis­te­tuin aukio­loa­join: kes­kus on avoin­na tors­tais­ta lau­an­tai­hin kel­lo 10–17 ja sun­nun­tai­sin kel­lo 12–18. Lisäk­si osa kesä­ta­pah­tu­mis­ta on peruu­tet­tu.

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen väel­le kulu­va kesä on koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si väli­vuo­den tyyp­pi­nen, mut­ta Kie­rik­ki­kes­kuk­sen inten­dent­ti Lee­na Leh­ti­nen ker­too, että kat­seet on jo suun­nat­tu tule­vaan. Lisäk­si täl­le­kin kesäl­le on jo tie­dos­sa vie­rai­lu­ja kes­kuk­seen.

– Kou­lu­lais­ryh­miä meil­le on tulos­sa muka­va mää­rä, ja toi­vo­tam­me kou­lu­lai­set ja kaik­ki muut­kin vie­rai­li­jat läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leik­si. Kou­luo­pas­tuk­sia meil­le voi vara­ta myös kesäl­lä, ker­too Leh­ti­nen.

Kie­rik­ki­kes­kus on avoin­na kesä­au­kio­loa­join 8.8. asti.