Yli­kii­min­gin kou­lun halloweenjuhla

Rasmus Kauppilalla oli koulun pelottavin asu.Rasmus Kauppilalla oli koulun pelottavin asu.

Yli­kii­min­gin kou­lun oppi­las­kun­ta sekä tukiop­pi­laat jär­jes­ti­vät hie­non hal­loween­juh­lan loka­kuun lopus­sa. Ohjel­mas­sa oli hal­lowee­nai­hei­sia pik­ku­ki­so­ja ruo­ka­vä­li­tun­nin aika­na, pako­huo­ne lii­kun­ta­sa­lis­sa sekä puku­kil­pai­lu. Näim­me­kin upei­ta asu­ja, kuten Joke­ri ja Har­ley Quinn sekä ket­su­pik­si ja sina­pik­si pukeu­tu­neet ystä­vyk­set. Jot­kut opet­ta­jis­ta oli­vat myös pukeu­tu­neet hui­kei­siin asuihin.

Syy­lo­maa edel­tä­väl­lä vii­kol­la tukiop­pi­lais­ta ja oppi­las­kun­nan jäse­nis­tä muo­dos­tet­tu ryh­mä koris­te­li kou­lun kar­mi­van näköi­sek­si seit­tien, lepa­koi­den, hämä­häk­kien sekä kur­pit­so­jen avul­la. Pit­kin kou­lu­päi­vää sai myös etsiä ympä­ri kou­lua pii­lo­tet­tu­ja kur­pit­so­ja, ja jokai­sel­le sel­lai­sen löy­tä­neel­le annet­tiin pie­ni pal­kin­to. Päi­vä oli onnis­tu­nut, ja suu­rin osa oppi­lais­ta tun­tui naut­ti­van siitä.

Vil­ma Hertteli

Jut­tu jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.