Vep­sän tou­hu­päi­väs­sä vipinää

Sirkustaiteilija ja-ohjaaja Henna Ikonen Vepsällä.Sirkustaiteilija ja-ohjaaja Henna Ikonen Vepsällä.

Vep­sän per­heil­le suun­na­tus­sa tou­hu­päi­väs­sä vii­me lau­an­tai­na oli noin 50 osal­lis­tu­jaa. Yli puo­let kävi­jöis­tä oli päi­vä­ko­ti- ja ala­kou­lui­käi­siä. Tapah­tu­ma sujui iloi­ses­ti, ja kai­kil­la toi­min­ta­pis­teil­lä eli sir­kus­työ­pa­jas­sa, las­ten temp­pu­ra­dal­la, kyl­vö­pa­jas­sa ja vesi­vä­ri­tai­tei­lu­pis­teel­lä riit­ti hyvin kävijöitä.

Sir­kus­työ­pa­jan ohjaa­ja­na toi­mi sir­kus­tai­tei­li­ja ja ‑ohjaa­ja Hen­na Iko­nen, joka opas­ti sir­kus­vä­li­nei­den, kuten jonglöö­raus­pal­lo­jen ja van­teen, käy­tös­sä. Temp­pu­ra­dan toi­min­taa tah­dit­ti taustamusiikki.

Kyl­vö­pa­jal­la oli mah­dol­lis­ta istut­taa muun muas­sa aurin­gon­ku­kan, basi­li­kan ja sit­ruu­na­me­lis­san sie­me­niä kotiin vie­tä­vik­si. Vesi­vä­ri­tai­det­ta luo­tiin lat­tial­le levi­te­tyl­le piirustuspaperirullalle.

Vep­sä on Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­nan (PoPLi) Eloa ja iloa kylil­le ‑hank­keen kevät­kau­den 2023 yhteis­työ­ky­lä. Tou­hu­päi­vän lisäk­si Vep­säl­lä on kevään aika­na ollut hyvin­voin­ti­päi­vä, laji­ko­kei­luil­ta ja ulkoi­lu­päi­vä. Pal­ve­lu­päi­vät ovat olleet kai­kil­le avoi­mia ja kävi­jöi­tä on tul­lut myös kylä­alu­een ulkopuolelta.