Soro­jär­vel­lä nau­tit­tiin ulkoilusta

Nie­mi­ky­län kyläyh­dis­tys jär­jes­ti perin­tei­sen pilk­ki- ja ulkoi­lu­ta­pah­tu­man pit­kä­per­jan­tai­na. Soro­jär­ven jääl­lä ja ran­ta­mail­la kävi arviol­ta 150 hen­keä päi­vän aika­na naut­ti­mas­sa kevätauringosta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus