Ran­ta­poh­ja ilmes­tyy täl­lä vii­kol­la vain torstaina

Malt­ta­mat­to­mim­mat Ran­ta­poh­jan ystä­vät ovat kysel­leet ilmes­tyy­kö Ran­ta­poh­ja tänään pää­siäi­sen jäl­kei­se­nä tiis­tai­na 3.4. Tie­to jäi jul­kai­se­mat­ta vii­me tors­tain pape­ri­leh­des­sä. Leh­ti ei ilmes­ty, vaan seu­raa­van ker­ran Ran­ta­poh­ja jae­taan tilaa­jil­le tors­tai­na 5.4. Tiis­tain 3.4. ilmes­ty­mi­nen jää välis­tä pää­siäi­sen takia. Kes­ki­viik­koon 4.4. asti ulot­tu­vat ohjel­ma­tie­dot jul­kais­tiin tiis­tain 27.3. lehdessä.

Ystä­väl­li­sin terveisin

Pek­ka Keväjärvi

pää­toi­mit­ta­ja