Pudas­jär­vi kes­keyt­täi­si Oulun Vii­ni­vaa­ra-hank­keen, Uta­jär­vi päät­tää lausun­nos­taan tänään

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to (AVI) on pyy­tä­nyt lausun­to­ja Oulun Veden uudes­ta lupa­ha­ke­muk­ses­ta poh­ja­ve­den otta­mi­sek­si vara­ve­dek­seen Vii­ni­vaa­ran ja Käl­väs­vaa­ran alu­eel­ta sekä hank­keen val­mis­te­lu­lu­vas­ta. Suu­ri osa suun­ni­tel­ma-alu­ees­ta sijait­see Uta­jär­ven ja Pudas­jär­ven alu­eel­la, joten kun­nat anta­vat lausun­ton­sa hake­muk­ses­ta ja val­mis­te­lu­lu­vas­ta. Pudas­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timo­nen on jo aiem­min ker­to­nut Ran­ta­poh­jal­le, että Pudas­jär­ven suh­tau­tu­mi­nen hank­keen toteut­ta­mi­sel­le on kiel­tei­nen. Nyt kau­pun­gin­hal­li­tus tote­aa lausun­nos­saan, että… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus