Arjen tai­to­ja, yri­tys­tie­toa ja yhteisöllisyyttä

Saara Hiltunen ei vielä tiedä, mikä hänestä tulee isona, mutta hiustenpesu luonnistui häneltä hienosti. Pesupaikalla Karelia Haapalahti. Hiustenpesussa opasti Leilan Tukka-Tuvassa työskentelevä Virve Heikkilä.

Mar­tin­nie­me­läi­ses­sä kam­paa­mos­sa käy mel­koi­nen hyö­ri­nä. Mar­tin­nie­men kou­lun 5‑luokan valin­nai­sai­ne­ryh­mä “Arjen tai­dot ja koti­ta­lous”  on saa­pu­nut vie­rai­lul­le luo­kan kum­miy­ri­tyk­seen Lei­lan Tuk­ka-Tupaan. Opet­ta­ja Arja Kes­ki­ta­lo oli ideoi­nut  yhdes­sä yrit­tä­jä Lei­la Par­ta­sen kans­sa oppi­las­läh­töi­sen vie­rai­lun kam­paa­mos­sa. Ilta­päi­vän aika­na saa­tiin opas­tus­ta hius­ten hoi­dos­ta, käy­tän­nön har­joi­tus­ta hius­ten lait­ta­mi­seen ja tie­toa kam­paa­mo­toi­min­nas­ta. Alku­jän­ni­tyk­sen jäl­keen oppi­laat oli­vat haluk­kai­ta kokei­le­maan hius­ten pesua, letitystä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus