Timo Levo: Kun asiak­kail­la menee hyvin, pan­kil­la­kin menee hyvin

Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Levo piipahti Iin konttorissa katsomassa miten siellä sujuu. OP on luopunut Iissä kiinteistöstä, mutta pankin toiminta jatkuu vuokralla samoissa tiloissa entiseen malliin. – Pääsiäisen jälkeen ensimmäinen pankkipäivä oli varsin vilkas, kertoivat palveluneuvoja Kirsi Klaavo (oik.) ja rahoitusneuvoja Maria Tolonen.

Iis­sä on toi­mi­nut Osuus­pank­ki vuo­des­ta 1908 läh­tien eli tänä vuon­na tulee täy­teen 110 vuot­ta. Iin Kont­to­ri sijait­see kes­kei­sel­lä pai­kal­la Hami­nan­tien var­rel­la. Oulun Osuus­pank­ki luo­pui vii­me vuo­den puo­lel­la omis­ta­mas­taan kiin­teis­tös­tä myy­mäl­lä tilat. – Tie­to kiin­teis­tön myyn­nis­tä on herät­tä­nyt kysy­myk­siä pai­kal­lis­ten kes­kuu­des­sa ja pel­ko­ja sii­tä, että mitä kont­to­ril­le ja pal­ve­luil­le nyt tapah­tuu.  Toi­min­ta jat­kuu Iis­sä enti­seen tapaan… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus