Pap­pi­lat ja seu­ra­kun­ta­ta­lo myyntiin

Myös Ylikiimingin vanha seurakuntatalo myydään tarjousten perusteella.

Ran­ta­poh­ja Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mä myy par­hail­laan kiin­teis­tö­jään. Myyn­nis­sä ovat täl­lä het­kel­lä Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin pap­pi­lat, Yli­kii­min­gin van­ha seu­ra­kun­ta­ta­lo ja tont­ti Yli­kii­min­gin Pap­pi­lan­ku­jal­la. Kii­min­gin pap­pi­lan myyn­ti odot­taa vie­lä tie­toa alu­een kaa­va­muu­tok­ses­ta. Aiem­min on myy­ty mm. Sal­me­lan pap­pi­la Hau­ki­pu­taal­ta. Tar­jouk­sia kiin­teis­töis­tä pyy­de­tään 9.10. men­nes­sä. Lopul­li­sen pää­tök­sen kiin­teis­tö­jen myyn­nis­tä tekee Oulun yhtei­nen kirkkovaltuusto.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus