Päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sä pal­kit­tiin tie­de­kas­va­tuk­sen edistäjänä

Piilometsän lapset pääsevät tutkimaan tiedeprojekteissa laajoja kokonaisuuksia. Nyt päiväkoti palkittiin pitkäkestoisesta työstään tiedekasvatuksen edistäjänä. (Kuva: Päiväkoti Piilometsä)Piilometsän lapset pääsevät tutkimaan tiedeprojekteissa laajoja kokonaisuuksia. Nyt päiväkoti palkittiin pitkäkestoisesta työstään tiedekasvatuksen edistäjänä. (Kuva: Päiväkoti Piilometsä)

Yli­kii­min­ki­läi­nen yksi­tyi­nen päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sä pal­kit­tiin työs­tään tie­de­kas­va­tuk­sen edis­tä­jä­nä. Tun­nus­tus­diplo­mit myön­net­tiin pit­kä­kes­toi­ses­ta ja inno­va­tii­vi­ses­ta LUMA-yhteis­työs­tä sekä yhtei­söl­li­ses­tä toi­min­nas­ta seu­raa­vil­le oppimisyhteisöille. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus