Nuo­rit­tal­la juh­lit­tiin uuden nuo­ri­so­seu­ran laa­jen­nus­osaa tans­sin, puhei­den ja hyvän ruo­an parissa

Rakennusprojektiin ahkerasti osallistuneita talkoolaisia muistettiin seuran puolesta lahjakortein.Rakennusprojektiin ahkerasti osallistuneita talkoolaisia muistettiin seuran puolesta lahjakortein.

Hela­tors­tai­na Yli­kii­min­gin Nuo­rit­tal­la juh­lit­tiin uuden lähes koko­naan tal­koo­voi­min raken­ne­tun nuo­ri­so­seu­ran­ta­lon laa­jen­nus­osaa. Laa­jen­nus­osaan teh­ty keit­tiö uusi­ne tykö­tar­pei­neen saa­tiin samal­la vihit­tyä käyt­töön, vaik­ka laa­jen­nus­osa onkin ollut jo muu­ta­man kuu­kau­den käy­tös­sä muun muas­sa bingoiltoina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus