Nui­ja­mies­ten tans­si­kausi avat­tiin varo­vai­sen iloi­sis­sa tun­nel­mis­sa

Hulmuavia helmoja ja vauhdikkaita pyörähdyksiä - niitä nähtiin Nuijamiesten lavan kesän ensimmäisissä tansseissa mielin määrin.Hulmuavia helmoja ja vauhdikkaita pyörähdyksiä - niitä nähtiin Nuijamiesten lavan kesän ensimmäisissä tansseissa mielin määrin.

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten laval­la pääs­tiin vii­me lau­an­tai­na pit­kän odo­tuk­sen jäl­keen avaa­maan tämän kesän tans­si­kausi. Jo heti kah­dek­sal­ta park­kia­lue alkoi täyt­tyä tans­si­kan­san autois­ta, eikä edes alkuil­lan pie­ni sade hai­tan­nut tans­si­maan tul­lei­ta. Nui­ja­mies­ten lavan tans­si­kau­den ava­si vuo­den 2015 tan­go­ku­nin­ga­tar Susan­na Heik­ki, joka saa­pui esiin­ty­mään Voi­maor­kes­te­rin kans­sa. Hän ker­too, että Nui­ja­mies­ten lavan esiin­ty­mi­nen on hänel­le ensim­mäi­nen puo­leen vuo­teen. Tun­nel­mat…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus