Mam­mut­ti­hir­si palaa perus­asioi­hin – Kas­sa­krii­siin ajau­tu­nut hir­si­ta­lo­teh­das sai uudet omis­ta­jat, yt-neu­vot­te­lut käyn­nis­tyi­vät tänään

Kaikkiaan 65 työntekijää työllistävällä ylikiiminkiläisellä hirsitalotehtaalla on tänään käynnistetty yt-neuvottelut.

Vai­ke­aan talou­del­li­seen tilan­tee­seen vii­me vuo­sien aika­na ajau­tu­nut Mam­mut­ti­ko­ti sai uudet omis­ta­jat, kun kiin­teis­tö­si­joi­tus­yri­tys Kiin­teis­tö Oy Syr­ko­hin Vesa Syri ja Pasi Koh­ta­la osti­vat Poh­jois-Suo­men Hir­si­ta­lon Oy:n hel­mi­kuun alus­sa aiem­mal­ta omis­ta­jal­taan eli Vesa Nylan­de­ril­ta. Aiem­min Mam­mut­ti­ko­dil­la 14 vuot­ta myyn­tie­dus­ta­ja­na työs­ken­nel­leen Syrin ja hänen kump­pa­nin­sa aja­tuk­se­na on saa­da kipe­rään talou­del­li­seen tilan­tee­seen ajau­tu­neen Mam­mut­ti­ko­din tule­vai­suus tur­va­tuk­si omaeh­toi­sen ter­veh­dyt­tä­mi­sen kaut­ta.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus