Kul­jet­ta­ja meneh­tyi lii­ken­neon­net­to­muu­des­sa

Juhan­nus­päi­vä­nä 20.6. Yli­kii­min­gin­tiel­lä Savi­har­jun koh­dal­la tapah­tui lii­ken­neon­net­to­muus, joka joh­ti yhden hen­ki­lön kuo­le­maan. Yli­kii­min­gin suun­nas­ta Oulua koh­ti mat­kan­nut­ta hen­ki­lö­au­toa kul­jet­ta­nut 28-vuo­tias mies menet­ti tois­tai­sek­si tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä auton hal­lin­nan, jol­loin auto suis­tui vas­taan­tu­le­van lii­ken­teen kais­tan yli ojaan.

Autos­sa oli meneh­ty­neen kul­jet­ta­jan lisäk­si yksi hen­ki­lö, joka kul­je­tet­tiin tar­kas­tet­ta­vak­si sai­raa­laan.

Polii­si ja onnet­to­muus­tut­kin­ta­lau­ta­kun­ta tut­ki­vat onnet­to­muut­ta ja sii­hen joh­ta­nei­ta syi­tä. Polii­sin toi­mes­ta tapah­tu­nut­ta tut­ki­taan tör­keä­nä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na.