Kou­lun­käyn­ni­noh­jaa­ja Tert­tu Heik­ki­nen: Mone­na on pitä­nyt olla!

Koulunkäyntiohjaajan työ on pitänyt Terttu Heikkisen niin kiireisenä, että kovin usein hän ei ole ehtinyt istahtaa kahvikupin kanssa.Koulunkäyntiohjaajan työ on pitänyt Terttu Heikkisen niin kiireisenä, että kovin usein hän ei ole ehtinyt istahtaa kahvikupin kanssa.

Yli­kii­min­ki­läi­nen kou­lun­käyn­ni­noh­jaa­ja Tert­tu Heik­ki­nen jät­tää tänään tors­tai­na hai­kein mie­lin jää­hy­väi­siä Vesa­lan kou­lun hen­ki­lö­kun­nal­le ja lap­sil­le. Vaik­ka eläk­keel­le jää­mi­nen on sinäl­lään muka­va asia, arve­lee Heik­ki­nen aina­kin aluk­si kai­paa­van­sa kou­lun hyö­ri­nää ja las­ten elämää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus