Korona­ro­ko­tuksia Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä ilman ajanvarausta

Yli-Iis­sä on tors­tai­na 13.1. kel­lo 8.30–15.30 saa­ta­vil­la 1., 2. ja 3. koro­na­ro­ko­tuk­sia ilman ajan­va­raus­ta. Roko­tuk­set ovat hyvin­voin­ti­pis­teel­lä Kirk­ko­ku­ja 2:ssa. Yli­kii­min­gis­sä 1., 2. ja 3. koro­na­ro­ko­tuk­sia on saa­ta­vil­la hyvin­voin­ti­pis­teel­lä Vesai­sen­lin­nan­tie 2:ssa ilman ajan­va­raus­ta kes­ki­viik­ko­na 12.1. kel­lo 8.30–15.30. 5–11-vuotiaat lap­set voi­vat saa­da roko­tuk­sen vain ajanvarauksella.