Oulun Seu­dun Säh­kö alkaa kevääl­lä raken­taa Jää­lin valo­kui­tua – OSS odot­taa edel­leen lisä­ti­lauk­sia jääliläisiltä

Oulun Seudun Sähkön kartalla Jäälistä näkyy rakennettava alue. OSS:n alkuperäisiin suunnitelmiin kuului paljon laajempi alue, mutta suunnitelmat tyssäsivät kaupungin kielteiseen avustuspäätökseen. Nyt rakentamissuunnitelmia tehdään tehtyjen tilausten pohjalta.

Ensi kevää­nä, lumien sulet­tua Oulun Seu­dun Säh­kö käyn­nis­tää valo­kui­dun raken­ta­mi­sen Jää­lis­sä. Täl­lä het­kel­lä näyt­tää sil­tä, että raken­net­ta­val­la alu­eel­la on noin 250 talout­ta. Kaik­ki­aan kiin­nos­tuk­sen­sa OSS:n valo­kui­tua koh­taan on tähän men­nes­sä osoit­ta­nut noin 350 taloutta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus