Raha­pe­lien tuloksia

Kier­ros 1

Lot­to: 2, 7, 11, 22, 30, 33, 35. Lisä­nu­me­ro 23, plus­nu­me­ro 18.

Voi­ton­ja­ko: 7 oikein -, 6+1 -, 6 oikein 1 765,79 €, 5 oikein 46,73 €, 4 oikein 10,00 €, 3+1 2 €, Plus oikein -.

Vikin­glot­to: 6, 12, 28, 39, 40, 43. Viking­nu­me­ro 2, plus­nu­me­ro 1.

Voi­ton­ja­ko: 6+1 -, 6+0 -, 5+1 8 645,77 €, 5+0 1 276,48 € , 4+1 67,10 € , 4+0 27,96 €, 3+1 10,78 €, 3+0 5,19 €. Plus oikein -.

Euro­jack­pot: 8, 17, 21, 23, 47, täh­ti­nu­me­rot 2, 6.

Voi­ton­ja­ko: 5+2 -, 5+1 390 310,90 €, 5+0 98 397,70 €, 4+2 3 020,90 €, 4+1 233,20 €, 4+0 93,80 €, 3+2 51,70 €, 2+2 18,80 €, 3+1 16,60 €, 3+0 13 €, 1+2 9,30 €, 2+1 7,60 €.

Vakio: 2XX, X11, 21X, X1X2.

Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 30 769,50 €, 12 oikein 1 161,11 €, 11 oikein 41,85 €, 10 oikein 7,82 €.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 8511315

Per­jan­tai-Joke­ri: 8789858

Lau­an­tai-Joke­ri: 2870590