Käve­li­jä kuo­li jää­ty­ään ras­kaan ajo­neu­von alle Kuusamontiellä

Jalan­kul­ki­ja jäi kuor­ma-auton ja perä­vau­nun muo­dos­ta­man yhdis­tel­mä­ajo­neu­von alle ja meneh­tyi tapah­tu­ma­pai­kal­la lau­an­tai­na kel­lo 9.20 Kuusa­mon­tiel­lä noin 14 kilo­met­riä Kii­min­gin kes­kus­tas­ta Kuusa­mon suuntaan.

Polii­si tut­kii asi­aa lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na ja kuo­le­man­syyn tut­kin­ta­na, eikä tie­do­ta asias­ta enempää.