Kau­neim­mat Jou­lu­lau­lut virit­ti­vät jou­lu­tun­nel­maan

Juopulin Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuteen saapui laulajia eri puolilta Ylikiiminkiä.

Kau­neim­mat Jou­lu­lau­lut kai­ku­vat eri puo­lil­la Suo­mea jo 46. ker­ran. Suo­men Lähe­tys­seu­ran ja lute­ri­lais­ten seu­ra­kun­tien yhdes­sä jär­jes­tä­miä yhteis­lau­lu­het­kiä lau­le­taan niin kir­kois­sa kuin muis­sa­kin pai­kois­sa eri puo­lil­la Suo­mea ja myös ulko­mail­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus