Käsi­työ­pa­jan nais­ten käden­jäl­ki näkyy kodeis­sa pit­kään — Joke­lan­ky­läs­sä käsi­työ­har­ras­ta­jat haas­ta­vat itsen­sä oppi­maan uut­ta

Paula Marttila-Tornio, Leena Myllyselkä, EIla Vimpari, Tuija Matikainen, Ritva Ukonmaanaho, Ritva Seluska, Elli Marttila ja Eila Härmä asettuivat yhteiskuvaa kevään viimeisen käsityöpajan kunniaksi. Taustalla näkyy töitä, joita vuoden mittaan on syntynyt. Opettaja Tuija Matikainen kukitettiin viimeisen Jokelan opetuspäivän kunniaksi.

Yli­kii­min­gis­sä käsil­lä teke­mi­sen perin­teet ovat pit­kät ja osaa­mi­nen kor­keal­la tasol­la sekä moni­puo­lis­ta, kehuu käsi­työ­pa­jan opet­ta­ja Tui­ja Mati­kai­nen. Joke­lan­ky­län entisl­lä kou­lul­la Oulu-opis­ton jär­jes­tä­mäs­sä käsi­työ­pa­jas­sa on muka­na nai­sia, jot­ka ovat osal­lis­tu­neet ryh­mään jo 1960-luvul­ta alkaen, mut­ta muka­na on myös nai­sia, jot­ka ovat tul­leet mukaan vas­ta aivan hil­jat­tain. – Olen ollut muka­na alus­ta saak­ka ja oppi­nut kai­ken­lais­ta. Opet­ta­jat…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus