Tal­koi­ta ja ros­ka­kä­ve­ly Jää­lis­sä

Jää­lis­sä jär­jes­te­tään tors­tai­na 2.5. kel­lo 18.30. info kos­kien ensi kesän Koi­te­li-rei­tin tal­koi­ta. Tilai­suus on Jää­lin­ma­jal­la ja kaik­kia tal­koo­töis­tä kiin­nos­tu­nei­ta roh­kais­taan pai­kal­le.

Jää­liä sii­vo­taan puh­taak­si per­jan­tai­na 10.5. kel­lo 17–19 väli­se­nä aika­na, kun Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta jär­jes­tää ros­ka­kä­ve­lyn Lai­va­kan­kaan ken­täl­tä Tar­han­mäel­le. Käve­ly on osa Unel­mien lii­kun­ta­päi­vän tapah­tu­mia.