Jolos­joen kos­ki­kun­nos­tuk­set alkoivat

Keskimmäisenojan koskikunnostus työn alla. (Kuva Juha Lindström)Keskimmäisenojan koskikunnostus työn alla. (Kuva Juha Lindström)

Jolos­joen kos­ki­kun­nos­tuk­set alkoi­vat täl­lä vii­kol­la Kes­kim­mäi­se­no­jas­ta. Kyse on kos­ki­kun­nos­tuk­ses­ta, jol­la pyri­tään paran­ta­maan meri­tai­me­nen lisääntymisolosuhteita.

– Ensi kevää­nä kun­nos­te­tul­le alu­eel­le istu­te­taan vas­ta­kuo­riu­tu­nei­ta meri­tai­me­nen poi­ka­sia. Ne rahoit­taa Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­a­lue, ker­too Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­a­lu­een Juha Lind­ström.

Kos­ki­kun­nos­tuk­sia jat­ke­taan tule­vi­na vuo­si­na kos­ke­maan koko Jolos­jo­kea. Tar­koi­tuk­se­na on luo­da Jolos­joes­ta mer­kit­tä­vä meri­tai­me­nien lisään­ty­mi­sa­lue. Kun­nos­tuk­sen tilaa­ja Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­a­lue, ja sen toteut­taa Kuo­pion Teho-Lou­hin­ta ja asian­tun­ti­ja­na on  Juha Rou­vi­nen.

Kun­nos­tuk­seen saa­daan avus­tus­ta Lapin Ely-Kes­kuk­ses­ta ja osa hank­kees­ta rahoi­te­taan Kii­min­ki­joen kalastuslupatuloilla.