Elä­ke­lii­ton kult­tuu­ri­päi­väs­sä viihdyttiin

Eläkeliiton Oulun yhdistyksen tanhuryhmä Sitriini ihastutti yleisöä Nuijamiesten lavalla järjestyssä Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry:n kulttuuripäivässä, jossa nähtiin monipuolista ja korkeatasoista ohjelmaa eri yhdistyksiltä.

Elä­ke­lii­ton Poh­jois-Poh­jan­maan pii­ri ry:n kult­tuu­ri­päi­vää vie­tet­tiin Yli­kii­min­gis­sä Nui­ja­mies­ten laval­la. Tilai­suu­des­sa oli noin 200 vie­ras­ta eri puo­lil­ta Poh­jois-Poh­jan­maa­ta. Kult­tuu­ri­päi­vä aloi­tet­tiin Vil­le Mää­tän ja apu­lais­ten loih­ti­mal­la mauk­kaal­la lohi­kei­tol­la. Tiis­tai­ses­sa tilai­suu­des­sa näh­tiin moni­puo­lis­ta ohjel­maa eri yhdis­tyk­sis­tä. Juon­ta­ja­na oli Jou­ni Kok­ko­nie­mi, joka myös lau­loi tilai­suu­den aika­na. Yli­kii­min­gin yhdis­tyk­sen Rem­pal­laan-lau­lu­ryh­mä esit­ti mukaan­sa tem­paa­via kap­pa­lei­ta Tero Vilp­po­lan säes­tyk­sel­lä, ja Yli-Iin miesten… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus