Asu­kas­tu­pa avai­lee toi­min­taan­sa Ylikiimingissä

Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la on pääs­ty hil­jal­leen pur­ka­maan koro­nas­ta joh­tu­via rajoi­tuk­sia. Täl­lä het­kel­lä lou­nas­ruo­kai­lu jär­jes­te­tään rajoi­tus­ten mukaan siten, että pai­kal­le voi jää­dä syömään.

– Ruo­ka tar­joil­laan pöy­tiin, jot­ka ovat riit­tä­vän etääl­lä toi­sis­taan. Hygie­nis­ta huo­leh­di­taan myös hyvin, ker­too asu­kas­tu­van Sirk­ka Hol­mi.

Hänen mukaan­sa myös yhdis­tys­ten kokouk­sia on alet­tu pik­ku hil­jaa jär­jes­tää tiloissa.

– Jokai­nen kokouk­sen jär­jes­tä­jä val­voo itse, että hal­li­tuk­sen anta­mat mää­räyk­set kokoon­tu­mi­ses­sa toteutuvat.