Kir­jas­tot palaa­vat arkeen – piden­net­ty­jen lai­no­jen erä­päi­vä täyt­ti hyllyt

Kirjojen varaaminen yleistyi huomattavasti poikkeusaikana. Tällä hetkellä Oulun kirjastojen varatuin kirja on Enni Mustosen Pukija.Kirjojen varaaminen yleistyi huomattavasti poikkeusaikana. Tällä hetkellä Oulun kirjastojen varatuin kirja on Enni Mustosen Pukija.

Lähi­kir­jas­tot Oulun alu­eel­la pää­si­vät kesä­kuun alus­sa palaa­maan liki­main nor­maa­liin toi­min­taan­sa. Kir­jas­tot oli­vat sul­jet­tui­na koko­naan usei­ta viik­ko­ja, ja sen jäl­keen kir­jas­toon pää­si aluk­si vain pika-asioin­nin mer­keis­sä palaut­ta­maan kir­jo­ja tai nou­ta­maan ennal­ta varat­tua aineis­toa. Kir­jo­jen erä­päi­vät siir­tyi­vät poik­keus­o­lo­jen myö­tä kesä­kuul­le, tar­kal­leen vii­me vii­kon maa­nan­tail­le 8.6. Kii­min­gin kir­jas­tos­sa lai­no­jen erään­ty­mi­nen ei jää­nyt huo­maa­mat­ta, ja kir­jas­ton­hoi­ta­ja Tei­ja Heik­ki­nen kertoo… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus