Ala­ky­läs­sä oppi­laat syk­syl­lä lii­kun­ta­sa­liin – Kou­lu­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­tä kos­ke­va han­ke­sel­vi­tys­työ alkaa syk­syl­lä

Tulevana syksynä Alakylän koulupalveluiden järjestelyistä käynnistyy hankeselvitys, jossa etsitään ratkaisua tulipalon aiheuttamaan tilavajeeseen Alakylän ja Kiimingin alueen opetustiloissa. Syksyllä oppilaat käyvät kouluaan liikuntasaliin valmistuvissa väistötiloissa. Koulun rehtori Vesa Rinta-Säntti katsoo, että Alakylä tarvitsee ehdottomasti uuden koulun, eikä aikaa ole tuhlattavaksi. – Hankeselvitysryhmän pitää alkaa tehdä työtä tässä force majeure -tilanteessa mahdollisimman nopeasti. Tarvitsemme uuden koulun, eikä tätä tarvetta voi rinnastaa mihinkään muuhun tilanteeseen. (Kuva: Teea Tunturi)

Ala­ky­län kou­lul­ta Kii­min­gis­sä tuhou­tui vii­me kes­ki­viik­ko­na van­hin, noin sata­vuo­tias kou­lu­ra­ken­nus, joka toi­mi luok­ka­ti­loi­na kol­mel­le eri luok­ka-asteel­le ja yhteen­sä noin sadal­le oppi­laal­le. Syk­syl­lä oppi­laat aloit­ta­vat opin­tien­sä kou­lun lii­kun­ta­hal­lis­sa ja vii­meis­tään syk­syl­lä Oulun kau­pun­ki käyn­nis­tää myös kou­lu­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­tä kos­ke­va han­ke­sel­vi­tys.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus