Ala­ky­läs­sä oppi­laat syk­syl­lä lii­kun­ta­sa­liin – Kou­lu­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­tä kos­ke­va han­ke­sel­vi­tys­työ alkaa syksyllä

Tulevana syksynä Alakylän koulupalveluiden järjestelyistä käynnistyy hankeselvitys, jossa etsitään ratkaisua tulipalon aiheuttamaan tilavajeeseen Alakylän ja Kiimingin alueen opetustiloissa. Syksyllä oppilaat käyvät kouluaan liikuntasaliin valmistuvissa väistötiloissa. Koulun rehtori Vesa Rinta-Säntti katsoo, että Alakylä tarvitsee ehdottomasti uuden koulun, eikä aikaa ole tuhlattavaksi. – Hankeselvitysryhmän pitää alkaa tehdä työtä tässä force majeure -tilanteessa mahdollisimman nopeasti. Tarvitsemme uuden koulun, eikä tätä tarvetta voi rinnastaa mihinkään muuhun tilanteeseen. (Kuva: Teea Tunturi)

Ala­ky­län kou­lul­ta Kii­min­gis­sä tuhou­tui vii­me kes­ki­viik­ko­na van­hin, noin sata­vuo­tias kou­lu­ra­ken­nus, joka toi­mi luok­ka­ti­loi­na kol­mel­le eri luok­ka-asteel­le ja yhteen­sä noin sadal­le oppi­laal­le. Syk­syl­lä oppi­laat aloit­ta­vat opin­tien­sä kou­lun lii­kun­ta­hal­lis­sa ja vii­meis­tään syk­syl­lä Oulun kau­pun­ki käyn­nis­tää myös kou­lu­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­tä kos­ke­va hankeselvitys.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus