Osa Kii­min­gin tilaa­jis­ta saa tiis­tain 16.6. Ran­ta­poh­jan kes­ki­viik­ko­aa­mu­na

Pie­neh­kö jouk­ko Ran­ta­poh­jan kii­min­ki­läi­siä tilaa­jia on tänään jää­nyt ilman leh­teä. Syy­nä oli vää­rin ohjau­tu­nut leh­ti­nip­pu. Jake­lua hoi­ta­va yhtiö jakaa leh­det huo­mi­saa­mu­na. Pahoit­te­lem­me asi­aa.