Asiat ja ehdok­kaat esille

Kekustan ehdokkaat Pirkko Mattila ja Antti Huttu-Hiltunen kertoivat Ylikiimingissä vaaliteltalla piipahtaneelle Sepolle, miksi tulevissa aluevaaleissa olisi syytä äänestää. (Kuva: Teea Tunturi)Kekustan ehdokkaat Pirkko Mattila ja Antti Huttu-Hiltunen kertoivat Ylikiimingissä vaaliteltalla piipahtaneelle Sepolle, miksi tulevissa aluevaaleissa olisi syytä äänestää. (Kuva: Teea Tunturi)

Kes­kus­tan alue­vaa­lieh­dok­kaat Ant­ti Hut­tu-Hil­tu­nen Yli­kii­min­gis­tä ja Pirk­ko Mat­ti­la Muhok­sel­ta uhma­si­vat pak­kas­ta, kun pys­tyt­ti­vät vaa­li­telt­taa Yli­kii­min­gis­sä vii­me lau­an­tai­na aamusel­la. Pari­val­ja­kon mie­les­tä ehdok­kai­den oli­si nyt ehdot­to­man tär­keä­tä tul­la esil­le, jot­ta äänes­tä­jät saa­tai­siin kiin­nos­tu­maan vaa­leis­ta ja his­to­rial­li­ses­ta uudis­tuk­ses­ta. Molem­mat toi­vo­vat, että alue­vaa­leil­la vali­taan asiois­ta päät­tä­mään sekä koke­nei­ta että nuo­ria päät­tä­jiä eri puo­lil­ta maakuntaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus