Yli-Iis­tä 400 ään­tä Stubbille

Pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la yli-iiläi­set antoi­vat 58 pro­sent­tia äänis­tään Alexan­der Stu­bil­le. Tämä tar­koit­taa 400 äänen pot­tia vali­tun pre­si­den­tin koko­nais­saa­lii­seen. Pek­ka Haa­vis­to sai alu­een äänis­tä 42 pro­sent­tia, eli 290 ääntä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus