Äänes­ty­sin­to las­ki Iissä

Pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la Iis­sä niu­kan voi­ton vei kokoo­muk­sen Alexan­der Stubb ennen valit­si­jayh­dis­tyk­sen Pek­ka Haa­vis­toa. Stub­bin nume­ron äänes­tys­lap­puun kir­joit­ti 50,6 pro­sent­tia äänen­sä anta­neis­ta. Äänes­tys­pro­sent­ti toi­sel­la kier­rok­sel­la las­ki Iis­sä ensim­mäi­sen kier­rok­sen 73 pro­sen­tis­ta 65,5 pro­sent­tiin, eli ääniä annet­tiin 540 vähem­män kuin ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la. Aktii­vi­sim­min äänes­tet­tiin poh­joi­sel­la Iijo­ki­var­rel­la ja Olha­vas­sa, mis­sä äänes­tys­pro­sent­ti nousi yli 67 pro­sent­tiin. Vähi­ten ääniä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus