Yli-Iis­sä uusi vuo­si ote­taan vas­taan ilotulituksella

Kun­ta­lai­syh­dis­tys tar­joi­lee Yli-Iis­sä tai­vaan täy­del­tä lois­tet­ta ja säih­ket­tä vuo­den vii­mei­se­nä päi­vä­nä kel­lo 20. Yhdis­tys ohjeis­taa asuk­kai­ta seu­raa­maan ilo­tu­li­tus­ta mones­ta pai­kas­ta, jol­loin tur­va­vä­lit tule­vat luon­tai­ses­ti pidet­tyä. Par­haat kat­se­lu­pai­kat ilmoi­te­taan lähem­pä­nä ilo­tu­li­tuk­sen ajankohtaa.

Perin­tei­set mak­ka­ra- ja glö­gi­tar­joi­lut jää­vät tänä vuon­na välis­tä, joten kan­nat­taa tan­ka­ta koto­na läh­ties­sä kuu­maa juo­maa, yhdis­tyk­ses­tä huomautetaan.