Yli-Iin Oulu10 siir­tyi kirjastoon

Yli-Iin asioin­ti­pis­te on muut­ta­nut Yli-Iin kir­jas­toon (Hala­met­sä 1) ja pal­ve­lee siel­lä tiis­tais­ta 10.5. alkaen. Asioin­ti­pis­te on avoin­na maa­nan­tai­sin ja tiis­tai­sin kel­lo 13–19 sekä per­jan­tai­sin kel­lo 9–15.

Oulu10:ssä anne­taan ohjaus­ta ja neu­von­taa Oulun kau­pun­gin pal­ve­lui­hin. Lisäk­si asioin­ti­pis­tees­sä voi muun muas­sa ostaa lip­pu­ja ja mak­saa Oulun kau­pun­gin las­ku­ja. Mak­sut voi suo­rit­taa pank­ki- tai luot­to­kor­til­la, ei kätei­sel­lä. Oulu10 pal­ve­lee kaik­kia asiak­kai­ta myös puhe­li­mes­sa ja säh­köi­sis­sä kanavissa.