Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 8.5.2022

Kysy­myk­set

1. Min­kä eläin­sai­rau­den englan­nin­kie­li­nen lyhen­ne on BSE?

2. Mil­lä alal­la toi­mii Suo­ma­lai­nen Energiaosuuskunta?

3. Mikä on Euroo­pan tiheim­min asut­tu valtio?

4. Mikä eläin oli maa­il­man ensim­mäi­nen kloo­nat­tu eläin Dolly?

5. Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä kehi­tet­tiin nykyi­sen kal­tai­nen muo­vi­nen ostos­kas­si? a) 1940‑l., b) 1950‑l. c) 1960‑l. d) 1970‑l.

6. Mitä pää­siäis­mäis­tä nimeä käy­te­tään ikä­väs­tä sel­kä­vai­vas­ta lumbago?

7. Mikä kala­la­jin mukaan nimet­ty iskel­mä oli Suo­mes­sa hyvin suo­sit­tu 1950-luvulla?

8. Min­kä suo­ma­lai­sen kau­pun­gin nimes­tä löy­tyy vii­si a‑kirjainta?

9. Mitä instru­ment­tia soit­taa sin­fo­niaor­kes­te­rin konserttimestari?

10. Min­kä maa­lai­nen vaa­te­myy­mä­lä­ket­ju on Zara? a) ita­lia­lai­nen, b) espan­ja­lai­nen, c) englan­ti­lai­nen, d) saksalainen

 

Vas­tauk­set

1. Hul­lun leh­män tauti

2. Polt­toai­neen jake­lus­sa, huoltamoketju

3. Monaco

4. Lam­mas

5. c) 1960-luvulla

6. Noi­dan­nuo­li

7. Tii­ke­ri­hai

8. Maa­rian­ha­mi­na

9. Viu­lua

10. b) espanjalainen