Yli-Iin kir­jas­to­ta­lon kehit­tä­mi­nen alkuun: Oma­toi­mi­kir­jas­to start­taa ensi vuo­den alkupuolella

Epä­us­ko nykyi­sen kir­jas­to­ta­lon säi­ly­mi­ses­tä val­lit­see edel­leen Yli-Iis­sä, vaik­ka pää­tös sen säi­ly­mi­ses­tä on teh­ty. Nyt taloa halu­taan kehit­tää moni­puo­li­ses­ti ja asuk­kaat ote­taan mukaan suunnitteluun.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus