Yli-iiläi­set muut­ta­vat koto­aan heti perus­kou­lun jälkeen

Yli-Iin koulun nykyiset yhdeksäsluokkalaiset muuttavat peruskoulun päätyttyä pois kotoaan, pois tutusta kaveriporukasta ja yhteen vuosien varrella hitsautuneesta luokasta. Taakse jäävät myös tuttu oppilaanohjaaja Riikka Saarela sekä muut Yli-Iin koulun opettajat. Vain harva nuorista palaa takaisin kotipaikkakunnalleen. (Kuva: Teea Tunturi)Yli-Iin koulun nykyiset yhdeksäsluokkalaiset muuttavat peruskoulun päätyttyä pois kotoaan, pois tutusta kaveriporukasta ja yhteen vuosien varrella hitsautuneesta luokasta. Taakse jäävät myös tuttu oppilaanohjaaja Riikka Saarela sekä muut Yli-Iin koulun opettajat. Vain harva nuorista palaa takaisin kotipaikkakunnalleen. (Kuva: Teea Tunturi)

Suu­rin osa yli-iiläi­sis­tä perus­kou­lun­sa päät­tä­vis­tä nuo­ris­ta muut­taa pois koto­aan lähem­mäs toi­sen asteen opis­ke­lu­paik­kaan­sa. Tämä joh­tuu oppi­lai­den mukaan lähes yksi­no­maan sii­tä, että Yli-Iis­tä ei ole toi­mi­vaa jouk­ko­lii­ken­net­tä oikein mihin­kään suuntaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus