Uusi kar­ton­ki­teh­das kiih­dyt­tää Ran­ta­poh­jan alu­een puukauppaa

Mika Kauppi ja Heikki Toivanen ovat Kiimingin ja Ylikiimingin alueiden uudet metsäasiantuntijat. Molemmilla on takanaan pitkä ura metsäalan töissä, ja molempien vapaa-aikaankin metsä ja luonto liittyvät vahvasti. Miehet toivovat, että metsänomistajat ottaisivat heihin rohkeasti yhteyttä ja pyytäisivät tarjouksia leimikoiden korjuutöistä. (Kuva: Teea Tunturi)Mika Kauppi ja Heikki Toivanen ovat Kiimingin ja Ylikiimingin alueiden uudet metsäasiantuntijat. Molemmilla on takanaan pitkä ura metsäalan töissä, ja molempien vapaa-aikaankin metsä ja luonto liittyvät vahvasti. Miehet toivovat, että metsänomistajat ottaisivat heihin rohkeasti yhteyttä ja pyytäisivät tarjouksia leimikoiden korjuutöistä. (Kuva: Teea Tunturi)

Sto­ra Enson Oulun teh­taan tar­pei­siin oste­taan par­hail­laan puu­ta kiih­ty­väl­lä tah­dil­la. Teh­taan kar­ton­gin tuo­tan­to alkaa lop­pu­vuo­den aika­na, ja teh­taal­la tar­vi­taan puo­li mil­joo­naa kuu­tio­met­riä aiem­paa enem­män havu­kui­tu­puu­ta. Tämä tar­koit­taa nel­jän­nek­sen lisäys­tä ostat­ta­van puun mää­räs­sä. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la Sto­ra Enso on panos­ta­nut toi­min­nan kehit­tä­mi­seen eri­tyi­ses­ti Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin alueil­la, joi­hin se on pes­tan­nut uudet met­sä­asian­tun­ti­jat vas­taa­maan kas­va­van kysyn­nän mukanaan… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus