Tan­ni­laan suun­ni­tel­laan luistelukenttää

Tan­ni­lan met­säs­tys­seu­ra ry pyy­si Oulun kau­pun­kia muut­ta­maan sen Yli-Tan­ni­lan toi­mi­ta­lon kiin­teis­tön maan­vuo­kra­so­pi­mus­ta. Laa­jen­nus­ta pyy­det­tiin, kos­ka yhdis­tys halu­aa raken­taa pai­kal­le luis­te­lu­ken­tän lähia­luei­den asuk­kai­den käyttöön. 

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta suos­tui pyyn­töön ja päät­ti, että maan­vuo­kra­so­pi­mus­ta muu­te­taan siten, että vuo­kra-alu­ee­seen lii­te­tään noin 500 neliön suu­rui­nen lisä­alue luis­te­lu­kent­tää varten.