Ran­ta­poh­jan alu­eel­la kah­dek­san eduskuntavaaliehdokasta

Vapau­den lii­ton puo­lue­hal­li­tus on nimen­nyt edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­seen mate­ri­aa­li­tek­nii­kan diplo­mi-insi­nöö­ri Pent­ti Kupa­rin Yli-Iis­tä. Vuon­na 2019 Kupa­ri oli edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaa­na Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­sä Seit­se­män täh­den liik­kees­sä. Vapau­den liit­to on vii­me kevää­nä rekis­te­röi­ty puo­lue, joka ajaa muun muas­sa eroa EU:sta eikä kan­na­ta Suo­men Nato-jäsenyyttä.

Mui­ta Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaik­si täs­sä vai­hees­sa nimet­ty­jä ovat kes­kus­tan Pek­ka Ait­ta­kum­pu Kii­min­gis­tä, kes­kus­tan Eve­lii­na Les­ke­lä Hau­ki­pu­taal­ta, kes­kus­tan Lau­ri Niku­la Kii­min­gis­tä, SDP:n Joni Meri­läi­nen Jää­lis­tä, vih­reit­ten Esa Aal­to Kel­los­ta, Lii­ke Nytin Jus­si Arpo­nen Jää­lis­tä ja vasem­mis­to­lii­ton Suvi Rön­ty­nen Martinniemestä.